Thursday, September 13, 2012

Tunay na kuwento ni Pepito at ng pamilya Manaloto!

Ang kuwento ni Pepito Manaloto na inyong sinubaybayan, minahal, ikinatuwa, pinaglaanan ng oras at nananatili sa inyong mga alaala…

…ay isa palang kasinungalingan!

Dahil iyon pala ay isa lamang TV show na malayo sa katotohanan! Kaya nagpasya ang Manaloto Family na papasukin tayo sa kanilang buhay sa pamamagitan ng isang TV documentary kung saan masusubaybayan natin ang totoong nangyayari sa kanila!

Tumama nga sa lotto pero mali naman ang kuwento!

Ang tunay na halaga ng 700 million pesos, inyo nang malalaman!

Kaya sa unang pagkakataon, matutunghayan n’yo na ang tunay na kuwento ni Pepito at ng pamilya Manaloto!

No comments:

Post a Comment